DAMIBA

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

DIGITALNA TOMOSINTEZA DOJKE- DBT (digital breast tomosynthesis)

E-mail Print PDF

 

Zašto TOMOSINTEZA?
Klinička potreba


Rano otkrivanje raka dojke koristeći skrining mamografiju, pokazalo je da bitno smanjuje smrtnost pacijenata vezanu za ovu bolest.

Uvodjenje full-field digitalne mamografije (FFDM) u poslednjih nekoliko godina znatno je poboljšalo kvalitet snimaka i pokazalo veliko poboljšanje osetljivosti naročito kod gustih tkiva dojke. Ipak FFDM se oslanja na dvodimenzionalnu projekciju slike u kojoj patološka struktura može da bude zaklonjena i na taj način ostane neprimećena. Osim toga, strukture koje se preklapaju mogu da simuliraju oštećenja koja se pokazuju kao lažni pozitivni rezultati i tada pacijent mora da radi dodatna ispitivanja ili čak biopsiju tkiva.

Kompleksne projekcije snimaka na konvencionalnim mamografima predstavljaju veliki dijagnostički izazov za radiologe: interpretirati višestruke slojeve tkiva koja se preklapaju na dvodimenzionalnoj projekciji.

Postoji jasna potreba za načinom snimanja tkiva dojke koji omogućava snimke u tri dimenzije sa visokom rezolucijom, ostajući u opsegu "budžeta doze radijacije" i finansijskom budžetu tradicionalne 2D mamografije. Tu potrebu zadovoljava nova tehnologija koja se zove DIGITALNA TOMOSINTEZA, medjunarodni naziv Digital Breast Tomosynthesis, ili skraceno DBT.

Kako funkcioniše Digitalna Tomosinteza?


Početni pristup Digitalnoj tomosintezi je bio sličan CT skeneru. U toku skeniranja CTom, snimci su dobijeni putem cele rotacije detektora/izvora X-zraka na 360° oko pacijenta. U digitalnoj tomosintezi, rotacija detektora/izvora X zraka je ograničena (približno ± 20º) isto kao i broj snimaka koji se čine tom prilikom. Trodimenzonalna rekonstrukcija ovih ograničenih skeniranja dovodi do veoma dobre rezolucije u ravni X,Y (npr. 100 µm rekonstruisanih piksela), ali znatno slabiju rezoluciju po visini (npr.1 mm debljina sloja). Ipak i ova rezolucija po Z osi je dovoljna za odvajanje od klasicnog preklapanja tkiva i omogućava da se otkriju maligne pojave koje bi inače ostale neprimećene.

Dva su osnovna cilja u primeni digitalne tomosinteze; da se smanji vreme trajanja ispitivanja i da se smanje ukupne doze zračenja usled ponovljenih mamografija. Vreme dobijanja slike orijenatciono se kreće od 15 do 20 sekundi, a ukupne doze zračenja su približno iste u odnosu na doze koje se emituju pri standardnom skrining mamografskom ispitivanju. Da bi se uradila tomosinteza potrebno je da detektor može da snimi slike visoke rezolucije pri relativno velikoj brzini, pri tom održavajuci dobre performanse snimka pri malim dozama zračenja po pojedinačnom snimku.

Digitalna mamografija daje veoma dobre rezultate i jos uvek predstavlja osnovnu vid dijagnostike raka dojke, ali u isto vreme ima odredjena značajna ograničenja:

  • Kompresija dojke koja je neophodna u toku ispitivanja često je neprijatna. Mnoge pacijente ovaj aspekt ispitivanja odvraća od samog testa.
  • Kompresija dovodi do preklapaja tkiva dojke. Rak dojke može ostati sakriven u višeslojnim tkivima i da se ne pokaže na prvom mamogramu. (rezultat mamografskog testa)
  • Mamogrami uzimaju samo jednu sliku, preko celog tkiva, u dve projekcije: od gore na dole, od strane do strane. To je kao da gledamo ivicu šume, a tražimo pticu negde unutar šume. Da bi smo našli pticu, potrebno je da zadjemo par koraka unutar šume.


Digitalna tomosinteza je novi vid ispitivanja koji prevazilazi ova tri problema, koristeci multi projekcije iz više uglova svake dojke posebno. Dojka je pozicionirana na isti način kao kod konvencionalne mamografije, ali je primenjen znatno manji pritisak, tek toliko koliko je potrebno da se tkivo fiksira u stabilnoj poziciji u toku procedure uzimanja snimaka. Rentgenska cev se kreće po luku oko dojke dok se radi 'n' snimaka u toku par sekundi ispitivanja. Informacija se zatim šalje u kompjuter na obradu putem procesora i posebnog softvera, da bi se proizvele visoko fokusirane slike u trodimenzonalnoj formi.

Novo na svetskom tržištu:

IMS.ov GIOTTO TOMO


GIOTTO TOMO - DBT je veoma moćan sistem koji unapredjuje rano otkrivanje raka dojke, posebno kod gustih i obimnih tkiva. To je nova i napredna tehnologija koja daje dopunsku podršku radiolozima u svakodnevnoj borbi sa ovom veoma opakom bolešću. Kompanija IMS je posvećena svojim klijentima u smislu ponude najnovije tehnologije integrisane u najnovijim uredjajima. IMS predstavlja sopstvenu viziju Tomosinteze: optimalno i originalno rešenje koje omogućava odlične kliničke rezultate.

Slika levo:
Detalj sa tomnosintezom (u uglu) uradjen IMS prototipom. Detalj jasno pokazuje masu, koja je manje jasna u detalju u odnosu na digitalni mamogram iste dojke.


Slika desno:
Deo dobijen tomosintezom, sa IMS prototipom.

 

 

 

 

 

Kljucne razlike izmedju Optimizirane IMS Tomosinteze i Izvorne Tomosinteze

Nisu svi sistemi Tomosinteze jednaki i projektovani na isti nacin i to dovodi do različitih performansi i rezultata pri krajnjoj kliničkoj dijagnostici. IMS je razvio sistem Tomosinteze koristeci patentirana rešenja, optimiziranu geometriju, distribuciju doziranja i napredni algoritam rekonstrukcije slike. Tabela u nastavku sumira ključne razlike u pristupima:

Kako je IMS optimizirao Tomosintezu?

IMS razvija drugu generaciju DBT uredjaja koji uključuje jedinstvenu, patentiranu optimizaciju radi dobijanja najboljih snimaka pri najmanjim dozama zračenja za pacijenta. Ovaj uredjaj je rezultat desetogodišnjeg istraživanja i kliničkog ispitivanja u metodama rekonstrukcije slike, optimizacije geometrije, varijabine distribucije doza zračenja i novih metoda prezentacije Tomosinteze za što efikasniji tok posla.

Drugi proizvodjaci pristupaju metodi Tomosinteze koristeći i dalje CT stil, filterane pozadinske projekcije (FBP) algoritme rekonstrukcije i geometrije sa uniformnom distribucijom doza i uglova snimanja.

IMS, GIOTTO DBT sistem koristi metode koje su optimizirane za Tomosintezu, a ne za CT. Te metode pokrivaju, izmedju ostalog, algoritam rekonstrukcije, varijabilnu distribuciju doza i uglova snimanja.

Variabilne doze & centralna ekspozicija

Specijalna karakteristika IMSove implementacije geometrije varijabilnih doza koristi dovoljnu dozu u centralnoj poziciji snimanja koja postaje 2D mamogram. Algoritam rekonstrukcije zatim koristi maskimalno informacije koje dobija iz te centralne slike visokog kontrasta.

Digitalni detektor

Rešenje IMS Tomosinteze koristi 24x30 cm, najnovije generacije a-Se (Amorphous Selenium detector) proizvojdača Anrad, iz Kanade. Posebno projektovan za DBT, ovaj detektor ima veoma brz odziv čitanja, najviši DQE (Detector quantum effciency) pri malim dozama i njegova pouzdanost testirana je tokom 7 godina kliničkog ispitivanja u FFDMu. Jedna od osobina ovog detektora koji ga čini idealnim za aplikacije u Tomosintezi jeste potpuno odsustvo 'duh' efekata- zaostalih tragova na snimku.

Izbor unapredjene iteracije, nelinerna metodologija rekonstrukcije, pre negoli klasicni pristup metodom filtrirane pozadinske projekcije (FBP), omogućava korisćenje IMS optimizirane varijabilne geometrije i smanjuje šumove i artefakte, (pogrešne interpretacije slike tkiva) na slikama. FBP je idealna za poptuno uzorkovanoj CT kod koje je informacija dobijena iz punog 360° skeniranja.

Kad se koristi u delimično uzorkovanoj metodi Tomosinteze, FBP je sub-optimalan i generiše pojavu artefakata i šumova. Moze takodje da izfiltrira realne strukture u svom nastojanju da potisne artefakte.
IMS napredne metode rekonstrukcije omogućavaju superiorni kvalitet slike (kao na slici u tomo isečku) koja se dobija pri niskim dozama zračenja kod pacijenata.

 

 

Više o proizvodima IMS možete da saznate na stranici www.imsitaly.com

Brosuru Giotto Tomosynthesis Brochure mozete preuzeti ovde.

BU INFRARED

You are here Delatnosti BU MEDICAL DIGITALNA TOMOSINTEZA DOJKE- DBT (digital breast tomosynthesis)