Izvrsena isporuka 10 sistema za nadzor granica FLIR HRC u okviru projekta Evropske Delegacije za Upravu granicne policije Srbije – EA133145.