Uspesno polozen audit za resertifikaciju uspesne implementacije sistema kvaliteta u preduzecu prema ISO 9001:2008 standardu. Preduzece DAMIBA TRADE d.o.o. pokazuje svesnost vaznosti kvaliteta svojih usluga i opredeljenost ka unapredjenju kvaliteta istih.

  • Your Title Goes Here 50% 50%
  • Your Title Goes Here 50% 50%
  • Your Title Goes Here 50% 50%